Pelles Márton a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola doktorandusza. Közgazdász hallgatóként 2015-ben kapcsolódott be a TDK mozgalomba, ahol Fiume és a magyar kereskedelmi tengerészet témájában két díjazott dolgozata született (2015, 1. helyezett; 2017, 3. helyezett). Doktori kutatását is a már megkezdett téma mentén folytatta. Számos publikációja jelent meg itthon és külföldön rangos folyóiratokban és egy monográfia társszerzője is. Elért tudományos eredményeiért 2017-ben Pro Scientia Aranyéremmel díjazták. Kutatói tevékenysége mellett több Fiuméba irányult turisztikai programnak volt már szakmai kísérője, és az egykori magyar kikötővárosban a helyi magyarokkal együttműködve több tudományos és kulturális esemény lebonyolításában vett részt.

Roska Tamás Tudományos előadása összegzi a dualizmus idején lezajlott fiumei gazdasági fejlődés és a magyar kereskedelmi tengerészet működésének tapasztalatait. Előadásában bemutatja a nemzetközi hajózás 19. századi meghatározó folyamatait és azt, hogy Magyarország hogyan kapcsolódott be a nemzetközi áruforgalom vérkeringésébe saját kikötője révén. Bemutatja a magyar hajózási vállalatok állami és szabadhajózási működési kereteit és azok kikötők közötti hálózatait. Elemzi Magyarország külkereskedelmi forgalmát, elhelyezi ebben a rendszerben a fiumei kikötőt, és végül felvázolja, hogy a magyar hajók milyen arányban vettek részt a Fiume és így a magyar gazdaság számára legfontosabb áruk szállításában. Előadása végén pedig megjeleníti azokat a multiplikátor hatásokat, amelyek kibontakozásához a magyar hajózás hozzájárult, úgy, mint a tengeri turizmus és kivándorlás vagy a hazai kávéházi kultúra révén a 20. század eleji irodalmi élet kibontakozása. Prezentációjának kiemelt célja, hogy a múlt tapasztalatait, az azokból levonható általános következtetéseket a jelenre is értelmezze, különösen napjaink európai nemzetközi áruforgalma és a lehetséges magyar tengeri kijárat, Trieszt, párhuzamában.