2021. augusztus 23-án a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karán zajlott az OTDK Plusz tudományos konferencia, ahol végre jelenléttel, 3D-ben, a konferencia élményt minden érzékszervünkkel átélve vehettünk részt.

A pandémia hatással volt a már 70 éve, kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) lebonyolítására is. Az OTDK az ország egyik legnagyobb tudományos rendezvénye, amelyre azon előadók nevezhetnek, akik a megelőző intézményi, kari konferenciákon erre teljesítményükkel jogosultságot szereztek. Idén először online formában került megrendezésre. Ennek előnyei is voltak, hiszen nem kellett utazni, így munka mellől is könnyebben be lehetett kapcsolódni, nem csak az előadóként, hanem résztvevőként is, a világ bármely pontjáról. Ugyanakkor elmaradt a személyes találkozás élménye. Ezt is próbálta valamennyire pótolni az OTDK Plusz rendezvény, mely idén először került fel az onlájnosított tavaszi konferencia mellé a palettára. Mindezzel az eddigi kari TDK, OTDK kiegészült egy harmadik eseménnyel, amelyen a tagozatok első helyezettjei adhattak elő és hallgathatták meg egymás prezentációját, így nem csupán a saját tagozatukba kaphattak bepillantást, hanem a közgazdaságtan más tudományterületeinek kiemelkedő hallgatói kutatásait is megismerhették. A konferencián továbbá részt vehettek a tavaszi megmérettetés második és harmadik helyezettjei, illetve különdíjasai is. Az előadások után lehetőség volt a kutatások megvitatására, melyek rendszerint nem zárultak le a tagozati üléseken, hanem a kávészünetben és a gálavacsora során további nagyon jó hangulatú beszélgetések, viták alapjai voltak. Az online megrendezett konferenciák hátránya leginkább a személyes kapcsolat hiánya volt, melynek pótlására ezen az eseményen szerencsére lehetőség nyílott. A konferencia során nem csupán új ismereteket, kutatásokat és lehetőségeket szerezhettünk, hanem az egyetemeken átívelő kapcsolatépítésre is sor kerülhetett.

A megnyitón köszöntőt mondott az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, prof. dr. Weiszburg Tamás, aki kiemelte többek között a fenntarthatóság fontosságát, illetve, hogy mindez jelentős szerepet kapott a hallgatók kutatásaiban is. Köszöntőt mondott továbbá az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának elnöke prof. dr. Takácsné prof. dr. György Katalin, a város és térség nevében Barcza Attila országgyűlési képviselő, az egyetem képviseletében dr. Katona György oktatási rektorhelyettes, a kar képviseletében dr. habil. Széles Zsuzsanna dékán.

A köszöntők után egy nagyon izgalmas és aktuális nyitóelőadás következett. A konferencia során számos kutatás érintette a fenntarthatóság témakörét, melyet napjainkban nem lehet eléggé hangsúlyozni. A Soproni Egyetem elkötelezett a fenntarthatósági, zöld törekvések mellett. Mindezt az egyetem szlogenje is tükrözi: „Természetesen Veled!”. A nyitóelőadás témája így szintén ezen témával foglalkozott, melyet dr. habil. Pogátsa Zoltán, a konferenciát rendező Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának egyetemi docense tartott a „A klímaváltozás politikai gazdaságtana” címmel. Az előadás során több érdekes kérdést feszegetett, többek között: Lehet-e gazdasági növekedés anélkül, hogy ne növelnénk tovább a klímaváltozás következményeit? Kell-e egyáltalán tovább növelni a GDP-t, vagy esetleg egy igazságosabb elosztásra volna szükség? Az előadás kiváló alapul szolgált az ebéd során kibontakozó beszélgetésekhez.

Az előadásokat három szekcióban hallgathattuk meg: Mozgatórugók és döntések; Hatások és változások; Humán trendek és kihívások.

Én a Mozgatórugók és döntések tagozatban lévő előadásokat hallgattam meg. Itt elsőként Kertai Ádám: A liberalizált magyar vasúti személyszállítási piac iparági környezetelemzése címmel tartott előadást. Ennek során a légiközlekedéssel párhuzamba állítva ismerhettük meg a vasúti szolgáltatások egy lehetséges, fogyasztóbarátabb koncepcióját. Kutatása alapján és véleménye szerint egy liberalizált piac mind az árak, mind a szolgáltatás minősége tekintetében sokkal kedvezőbb kínálatot tudna eredményezni.

Második előadóként Újvári Alíz: A női tárgyiasítás megjelenése a marketingkommunikációban című előadását hallgathattuk meg, amely napjainkban mindenképpen egy aktuális téma. Kutatása során szemkamerás vizsgálatot is folytatott, melyet közvetlenül egy kontrollkérdőív követett, érdekes eredményeit a prezentáció során a vizsgálat hőtérképeivel is alátámasztotta. Eredményei alapján a tárgyiasítással élő reklámok esetén a fogyasztói visszaidézések gyengébbek voltak, mint amikor az adott képen egy tárgy képe szerepelt.

A következő előadó Huszti József volt, aki „Csak hiszed, hogy tudod – Fogyasztói döntésbefolyásolás a márkák tükrében” címmel mutatta be kutatásának eredményit. Az előadás kezdetén már figyelemfelkeltő demonstrációval indított, majd a lebilincselő prezentáció során számos példát hozott annak bizonyítására, hogy az emóció sokkal nagyobb szerepet játszik döntéseink során, mint a ráció, mi több, mindez gyakran tudat alatt megy végbe.

A Budapesti Corvinus Egyetem másik hallgatója, Fekete Fanni Krisztina „A felhasználókban rejlő érték – Az IKEA vállalati Facebook-oldalán végbemenő közös értékteremtés nyomában” címmel adott elő. Kutatásából kiderült, hogy a vállalat közösségi média oldalán akár mindkét fél számára előnyös közreműködésre is lehetőség van, a vállalat pedig mindezt stratégiájába beépítve üzleti értékké is formálja.

A kávészünet előtti utolsó előadást Berencsi Alexa tartotta „Az energia- és sportitalok fogyasztói és szakértői megítélésének kvalitatív vizsgálata” címmel. Kutatása során érdekes eredményekre jutott, a vizsgálata egy magyar és egy világszinten is ismert és közkedvelt osztrák gyártó termékeihez társított fogyasztói megítélések különbségeit mutatta be.

A Magyar Örökség díjas OTDK kiemelten kezeli a magyar szaknyelv használatát, fejlesztését. Ezért, bár a Közgazdaságtudományi Szekcióban lehetőség nyílik az angol nyelvű dolgozatok benyújtására, a konferencias nyelve a magyar. László Veronika is magyar nyelven prezentálta „The Social Representation of Sustainable Food Consumption” című dolgozatát. A konferencián több előadás is a fenntarthatóság kérdésköréhez kapcsolódott, ezen előadás során pedig egy kulcsfontosságú témát, az élelmiszerek kérdéskörét számos statisztika segítségével vette górcső alá az előadó.

A következő előadó Gábor Brigitta volt, aki az önvezető autókat és az azokat elutasító csoportokat vizsgálta, speciális attitűdök, VR-szemüveges kutatás segítségével. A magyar társadalommal kapcsolatban azt a következtetést vonta le, hogy minél több információja van az alanynak, annál kevésbé tanúsít elutasító magatartást.

A következő előadó a tagozatban szintén a Szegedi Tudományegyetem hallgatója volt, Czégény László, aki „A bannervakság vizsgálata egy tervezett kisvállalkozás szempontjából” címmel adott elő. Az előadás során a fiktív cukrászda példája könnyen befogadhatóvá tette a témát, kutatása során pedig érdekes szemkamerás vizsgálatot is végzett, továbbá két másik vizsgálati módszert is használt: egyrészt kérdőíves formában kérte a célcsoportok véleményét; másrészt pedig mélyinterjús beszélgetéseket folytatott. A hármas primer kutatásának eredményeképp konkrét bannertípus javaslattal zárta az előadását.

A konferencián az előadók mind a tavaszi OTDK első helyezettjei voltak, itt most ők választhatták meg maguk közül titkos szavazással a legjobb előadót. A Mozgatórugók és döntések tagozat előadói Kovács Lillára, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatójára adták le a legtöbb szavazatot. Előadásának címe „Kézbe venni a pénzügyeket – A pénzügyi szolgáltatások fogyasztói élményének változása a kevert valóságok hatására – Az OTP HoloBank esete” volt, mely során az egyre fontosabb fogyasztói élmény egy új dimenzióját ismerhettük meg egy bankszektori példa mentén.

A konferenciát gálavacsora zárta, a délelőtt megkezdett kapcsolatépítések és témák mellett az előadások során hallottak is témául szolgáltak a beszélgetések során, illetve lehetőség nyílt a kötetlenebb ismerkedésre. A meglepetésprogramként megjelenő Simon Andrea művésznő énekestje után hajnalig tartó buli vette kezdetét, ahol a konferencia résztvevői empirikusan is igazolták, hogy a tudomány mellett nagyon jól megfér az önfeledt mulatozás, az OTDK Plusz, itt lett teljes, nagy +. 🙂

Meggyőződésem, hogy a résztvevők olyan élményekkel, kapcsolatokkal gazdagodhattak e rendezvényen, ami elkíséri és segíti őket pályakezdésünk során.

Kelemen Mihály Ferenc
a SOE LKK hallgatója

Kapcsolódó információk: programfüzet, képek