Kattints ide a részletes online programfüzethez

Ágazati gazdaságtan – egészségügy
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Dr. habil. Juhász Lajos egyetemi docens (ELTE)
Társelnök: Prof. Dr. Lazányi Kornélia egyetemi tanár (ÓE NIK)
Tag: Galambosné dr. Tiszberger Mónika adjunktus (PTE KTK)
Tag: Dr. Ilyésné dr. Molnár Emese adjunktus (BME GTK)

Ágazati gazdaságtan – hatások és változások
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Dr. Péter Emőke Katalin egyetemi docens (RO EMTE CSK)
Társelnök: Oroszné dr. Csesznák Anita egyetemi docens (BCE)
Tag: Dr. Nagy Mónika Zita egyetemi docens (MATE Kaposvári Campus)
Tag: Dr. Gyarmati Gábor Géza adjunktus (ÓE KGK)

Ágazati gazdaságtan – sport és gazdaság
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Dr. Bácsné prof. dr. Bába Éva egyetemi tanár (DE GTK)
Társelnök: Dr. Sterbenz Tamás egyetemi docens (TE)
Tag: Dr. András Krisztina egyetemi docens (BCE)
Tag: Dr. habil. Szabados György Norbert egyetemi docens (DE)

Döntéselmélet, gazdaságpszichológia
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Dr. Molnár Edina főiskolai tanár (DE GTK)
Társelnök: Prof. Dr. Hámori Balázs egyetemi tanár (BCE)
Tag: Dr. habil. Király Gábor egyetemi docens (BGE PSZK)
Tag: Dr. Szászvári Karina Ágnes egyetemi docens (BGE PSZK)

Döntéselmélet, játékelmélet
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Dr. Kása Richárd tudományos főmunkatárs (BGE)
Tag: Dr. Bánkuti Ilona Gyöngyi egyetemi docens (MATE Kaposvári Campus)
Tag: Csató László egyetemi docens (BCE)
Tag: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita egyetemi docens (ÓE KGK)

Emberi erőforrás – munkaerőpiaci gyakorlatok
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Dr. habil. Csehné Papp Imola egyetemi docens (ELTE PPK)
Társelnök: Dr. habil. Szegedi Krisztina egyetemi docens (BGE)
Tag: Dr. habil. Reicher Regina Zsuzsánna egyetemi docens (ÓE)
Tag: Dr. Sipos Norbert adjunktus (PTE KTK)

Emberi erőforrás – munkaerőpiaci trendek
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. Szabó-Szentgróti Gábor egyetemi docens (MATE Kaposvári Campus)
Társelnök: Prof. Dr. Takács Sándor egyetemi tanár (BCE)
Tag: Dr. Hidegh Anna Laura egyetemi docens (BGE)
Tag: Dr. Bognár Ferenc tudományos munkatárs (BME GTK)
Tag: Dr. Suhajda Csilla Judit adjunktus (MATE Szent István Campus)

Emberierőforrás-fejlesztés
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Prof. Dr. Poór József egyetemi tanár (SK SJE)
Társelnök: Dr. Csillag Sára egyetemi docens (BGE PSZK)
Tag: Dr. habil. Gergely Éva egyetemi docens (DE)
Tag: Dr. habil. Kunos István egyetemi docens (ME)

Emberierőforrás-gazdálkodás
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Dr. Kerekes Kinga egyetemi docens (RO BBTE KGTK)
Társelnök: Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna egyetemi docens (ME)
Tag: Dr. Branyiczki Imre egyetemi docens (BCE)
Tag: Dr. Kun András István egyetemi docens (DE)

Fenntartható fejlődés – fenntartható fogyasztás
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Prof. Dr. Szente Viktória egyetemi tanár (MATE Kaposvári Campus)
Tag: Dr. habil. Szigeti Cecilia egyetemi docens (SZE KGK)
Tag: Domjánné dr. Nyizsalovszki Rita egyetemi docens (EKE)
Tag: Dr. Németh Patrícia főiskolai docens (BGE KVIK)
Tag: Dr. György Ottilia adjunktus (RO EMTE CSK)

Fenntartható fejlődés – marketing aspektusok
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Prof. Dr. Dinya László egyetemi tanár (MATE Károly Róbert Campus)
Társelnök: Prof. Dr. Zsóka Ágnes egyetemi tanár (BCE)
Tag: Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi docens (BME GTK)
Tag: Dr. Rácz-Putzer Petra adjunktus (PTE KTK)

Fenntartható fejlődés – társadalom, fenntarthatóság makro perspektívában
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. Tóth Gergely egyetemi tanár (MATE Kaposvári Campus)
Társelnök: Dr. habil. Harangozó Gábor egyetemi docens (BCE)
Tag: Dr. Csáfor Hajnalka egyetemi docens (EKE GTK)
Tag: Dr. Lencsés Enikő egyetemi docens (MATE Szent István Campus)
Tag: Dr. habil. Karcagi-Kováts Andrea adjunktus (DE GTK)

Fenntartható fejlődés – település-környezet
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Dr. Málovics György egyetemi docens (SZTE GTK)
Tag: Dr. Lisányi Endréné dr. Beke Judit egyetemi docens (BGE KKK)
Tag: Dr. habil. Dombi Mihály adjunktus (DE GTK)
Tag: Dr. Tóth Katalin egyetemi adjunktus (MATE Kaposvári Campus)

Fenntartható fejlődés – zöld vállalati gyakorlatok
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Prof. Dr. Bai Attila egyetemi tanár (DE GTK)
Társelnök: Prof. Dr. Csutora Mária egyetemi tanár (BCE)
Tag: Dr. Berényi László egyetemi docens (ME GTK, NKE ÁNTK)
Tag: Dr. Győri Zsuzsanna egyetemi docens (BGE PSZK)
Tag: Dr. habil. Reisinger Adrienn egyetemi docens (SZE KGK)

Gazdasági informatika és e-business
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Prof. Dr. Michelberger Pál egyetemi tanár (ÓE BGK)
Társelnök: Prof. Dr. Kő Andrea egyetemi tanár (BCE GTK)
Tag: Dr. habil. Füzesi István egyetemi docens (DE GTK)
Tag: Dr. Keszthelyi András egyetemi docens (ÓE KGK)
Tag: Dr. Novák Tamás egyetemi docens (MATE Károly Róbert Campus)

Gazdaságpolitika – a gazdaságpolitika elméleti és gyakorlati kérdései
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Naárné dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens (MATE Szent István Campus)
Tag: Dr. Bartha Zoltán egyetemi docens (ME GTK)
Tag: Dr. Vasvári Tamás tudományos munkatárs (PTE KTK)
Tag: Dr. Antalík Imrich adjunktus (SK SJE)

Gazdaságpolitika – környezeti és társadalmi fenntarthatóság
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Erdeiné dr. habil. Késmárki-Gally Szilvia főiskolai tanár (METU ÜKTF)
Tag: Dr. Csillik Péter egyetemi docens (KRE ÁJK)
Tag: Dr. Novoszáth Péter egyetemi docens (NKE ÁNTK)
Tag: Dr. Remsei Sándor egyetemi docens (SZE KGK)

Gazdaságtörténet
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Dr. Farkasné dr. Fekete Mária egyetemi tanár (MATE Szent István Campus)
Tag: Prof. Dr. Halász Imre Professor Emeritus (BGE)
Tag: Dr. Karajz Sándor egyetemi docens (ME GTK)
Tag: Dr. Somogyi Ferenc egyetemi docens (SZE KGK)

Kommunikáció, média
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Prof. Dr. Konczosné Szombathelyi Márta egyetemi tanár (SZE KGK)
Társelnök: Dr. habil. Szabó Zoltán egyetemi docens (BGE KKK)
Tag: Dr. Máté Zoltán főiskolai tanár (BGE KKK)
Tag: Dr. habil. Kiss Marietta adjunktus (DE-GTK)

Marketing – élelmiszer-marketing
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Prof. Dr. Lehota József Professor Emeritus (MATE Szent István Campus)
Társelnök: Prof. Dr. Bauer András Professor Emeritus (BCE GK)
Tag: Dr. habil. Huszka Péter egyetemi docens (SZE KGK)
Tag: Dr. habil. Szigeti Orsolya egyetemi docens (MATE Kaposvári Campus)

Marketing – fogyasztói magatartás
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. habil. Nagy Szabolcs egyetemi docens (ME GTK)
Társelnök: Prof. Dr. Hofmeister-Tóth Ágnes Professzor Emerita (BCE)
Tag: Dr. Hajdú Noémi egyetemi docens (ME GTK)
Tag: Dr. Prónay Szabolcs egyetemi docens (SZTE GTK)
Tag: Sasné dr. Grósz Annamária egyetemi docens (PE GTK)

Marketing – marketingkommunikáció
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. Papp-Váry Árpád főiskolai tanár (METU ÜKTF)
Tag: Dr. Taralik Krisztina egyetemi docens (MATE Szent István Campus)
Tag: Dr. Harsányi Dávid főiskolai docens (BGE KKK)
Tag: Dr. Jenes Barbara adjunktus (BCE)
Tag: Dr. Nagy Ákos adjunktus (PTE KTK)

Marketing – marketingstratégia
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Prof. Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár (DE GTK)
Tag: Dr. Ercsey Ida egyetemi docens (SZE KGK)
Tag: Dr. habil. Gyulavári Tamás egyetemi docens (BCE GTK)
Tag: Dr. Kelemen-Erdős Anikó egyetemi docens (ÓE KGK)

Marketing – online marketingkommunikáció,
közösségi média
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. Horváth Dóra egyetemi docens (BCE)
Társelnök: Dr. Eszes István főiskolai tanár (BGE KKK)
Tag: Dr. Bánhegyi Mátyás egyetemi docens (BGE PSZK)
Tag: Dr. Keller Veronika egyetemi docens (SZE KGK)
Tag: Dr. Papp Vanda főiskolai docens (BGE KVIK)

Marketing – ügyfél-elégedettség
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Prof. Dr. Piskóti István egyetemi tanár (ME GTK)
Társelnök: Dr. habil. Mitev Ariel egyetemi docens (BCE)
Tag: Dr. Révész Balázs egyetemi docens (SZTE GTK)
Tag: Dr. Veres István adjunktus (BME GTK)

Marketing – vásárlási döntési mechanizmusok
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika egyetemi docens (ÓE KGK)
Társelnök: Dr. Tamus Antalné Professor Emerita (MATE Károly Róbert Campus)
Tag: Dr. Szakál Zoltán Zsolt egyetemi docens (DE EK)
Tag: Dr. Németh Szilárd főiskolai docens (BGE PSZK)
Tag: Dr. Brávácz Ibolya adjunktus (ELTE GTI)

Mikro- és makrogazdaságtan
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Prof. Dr. Fogarasi József egyetemi tanár (PKE)
Tag: Dr. habil. Barancsuk János egyetemi magántanár (PTE KTK)
Tag: Dr. Csapodi Pál c. egyetemi tanár (MATE Szent István Campus)
Tag: Dr. habil. Baranyai Zsolt egyetemi docens (METU ÜKTF)

Pénzügy – pénzügyi intézményrendszer
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. Varga János egyetemi docens (ÓE KGK)
Társelnök: Dr. Parádi-Dolgos Anett egyetemi docens (MATE Kaposvári Campus)
Tag: Dr. Lakatos Vilmos egyetemi docens (DE GTK)
Tag: Dr. Nagy Bálint Zsolt egyetemi docens (RO BBTE)
Tag: Dr. Bíró Bíborka Eszter adjunktus (RO EMTE CSK)

Pénzügy – pénzügyi kultúra és tájékozottság
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Prof. Dr. Belyó Pál Professzor Emeritus (EDUTUS)
Társelnök: Prof. Dr. Ábel István egyetemi tanár (BGE PSZK)
Tag: Dr. habil. Kovács Gábor egyetemi docens (SZE KGK)
Tag: Dr. Pataki László Zsolt egyetemi docens (MATE Szent István Campus)

Pénzügy – vállalati pénzügyek
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Prof. Dr. Berlinger Edina egyetemi tanár (BCE)
Társelnök: Dr. habil. Baranyi Aranka egyetemi docens (MATE Károly Róbert Campus)
Tag: Dr. habil. Darabos Éva egyetemi docens (DE GTK)
Tag: Dr. Fellegi Miklós egyetemi docens (BGE PSZK)

Regionális gazdaságtan
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. Péli László egyetemi docens (MATE Szent István Campus)
Tag: Dr. Borzán Anita egyetemi docens (BGE PSZK)
Tag: Dr. Mezei Cecilia egyetemi docens (MATE Kaposvári Campus)
Tag: Dr. Hajdu-Smahó Melinda adjunktus (SZE)
Tag: Dr. Szabó Mariann adjunktus (BME)

Stratégia és változásvezetés
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Dr. habil. Dőry Tibor egyetemi docens (SZE KGK)
Társelnök: Prof. Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár (BCE)
Tag: Prof. Dr. Dunay Anna egyetemi tanár (MATE Szent István Campus)
Tag: Dr. habil. Machová Renáta egyetemi docens (SK SJE)

Stratégia, tanulás- és tudásmenedzsment
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Dr. Györfy Lehel-Zoltán egyetemi docens (RO BBTE)
Társelnök: Prof. Dr. Balaton Károly Professor Emeritus (ME)
Tag: Dr. habil. Juhász Csilla egyetemi docens (DE GTK)
Tag: Dr. Réthi Gábor főiskolai docens (BGE PSZK)

Számvitel, kontrolling
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. Musinszki Zoltán egyetemi docens (ME GTK)
Társelnök: Prof. Dr. Lukács János egyetemi tanár (BCE)
Tag: Prof. Dr. Fenyves Veronika egyetemi tanár (DE GTK)
Tag: Dr. habil. Borbély Katalin egyetemi docens (SZE KGK)
Tag: Dr. Bán Erika főiskolai docens (BGE PSZK)

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, logisztika, ellátásilánc-menedzsment
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. Horváth Annamária főiskolai docens (BGE KKK)
Társelnök: Prof. Dr. Demeter Krisztina egyetemi tanár (BCE)
Tag: Dr. Csonka Arnold egyetemi docens (MATE Kaposvári Campus)
Tag: Dr. Süle Edit egyetemi docens (SZE KGK)
Tag: Dr. Antoni Alfonz főiskolai docens (METU)

Területfejlesztés
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár (SZE KGK)
Társelnök: Dr. Tánczos Tamás egyetemi docens (EKE)
Tag: Dr. Jeney László egyetemi docens (BCE)
Tag: Dr. habil. Koltai Zoltán egyetemi docens (PTE KPVK)
Tag: Dr. Lipták Katalin egyetemi docens (ME GTK)

Tőke- és pénzpiacok – hazai piacok és módszertani elemzések
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. habil. Tarnóczi Tibor egyetemi docens (DE GTK)
Társelnök: Prof. Dr. Takács István egyetemi tanár (ÓE KGK)
Tag: Prof. Dr. Varga József egyetemi tanár (MATE Kaposvári Campus)
Tag: Dr. Szemán Judit egyetemi docens (ME GTK)
Tag: Dr. Radnai Márton (Ramasoft Zrt.)

Tőke- és pénzpiacok – nemzetközi piacok
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. habil. Kiss Gábor Dávid egyetemi docens (SZTE GTK)
Tag: Dr. Bethlendi András egyetemi docens (BME GTK)
Tag: Dr. habil. Sági Judit egyetemi docens (BGE PSZK)
Tag: Dr. Csapi Vivien adjunktus (PTE KTK)
Tag: Dr. Králik Lóránd adjunktus (RO PKE)

Turizmus – a turizmus tendenciái
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. Happ Éva egyetemi docens (SZE KGK)
Társelnök: Dr. Kóródi Márta főiskolai tanár (DE)
Tag: Dr. Lőrincz Katalin egyetemi docens (PE)
Tag: Dr. Zsarnóczky Martin egyetemi docens (KJE)

Turizmus – nemzetközi turizmus
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. habil. Bujdosó Zoltán főiskolai tanár (MATE)
Társelnök: Dr. Rátz Tamara főiskolai tanár (KJE)
Tag: Dr. Fehérvölgyi Beáta egyetemi docens (PE GTK)
Tag: Dr. Kiss Kornélia egyetemi docens (BCE)
Tag: Dr. habil. Raffay Zoltán egyetemi docens (PTE KTK)

Turizmus – területfejlesztés és turizmus
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. habil. Csapó János egyetemi docens (PTE)
Tag: Dr. Formádi Katalin egyetemi docens (PE)
Tag: Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens (SZE KGK)
Tag: Dr. Petykó Csilla egyetemi docens (BGE KVIK)

Turizmus – vendéglátás, kultúra, sport
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Dr. habil. Bakucz Márta nyug. egyetemi docens (PTE KTK)
Társelnök: Dr. habil. Jászberényi Melinda egyetemi docens (BCE)
Tag: Dr. Raffay-Danyi Ágnes egyetemi docens (PE)
Tag: Dr. Albert Tóth Attila adjunktus (SZE KGK)

Vállalatgazdaságtan – innováció és vállalkozás
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. Kiss Ferenc egyetemi docens (METU)
Tag: Dr. Deutsch Nikolett egyetemi docens (BCE)
Tag: Dr. Piricz Noémi egyetemi docens (ÓE KGK)
Tag: Dr. Pónusz Mónika főiskolai tanár, egyetemi docens (KRE ÁJK)

Vállalatgazdaságtan – vállalkozás és piaci siker
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. Borbély Csaba egyetemi docens (MATE Kaposvári Campus)
Társelnök: Dr. Kiss János egyetemi docens (BCE)
Tag: Dr. Horváth Ágnes egyetemi docens (ME GTK)
Tag: Dr. Kárpáti-Daróczi Judit adjunktus (ÓE)
Tag: Dr. habil. Kozma Tímea egyetemi docens (BGE PSZK)

Vállalatgazdaságtan – vállalkozások
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Dr. Vilmányi Márton egyetemi docens (SZTE)
Társelnök: Prof. Dr. Gelei Andrea egyetemi tanár (BCE)
Tag: Prof. Dr. Illés Bálint Csaba egyetemi tanár (MATE Szent István Campus)
Tag: Dr. Horváth Attila egyetemi docens (METU)

Vezetés és kultúra
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Prof. Dr. Bencsik Andrea egyetemi tanár (PE)
Társelnök: Dr. Szabóné Benedek Andrea egyetemi docens (MATE Károly Róbert Campus)
Tag: Dr. Szabó Katalin egyetemi docens (MATE Szent István Campus)
Tag: Dr. Ujhelyi Mária egyetemi docens (DE)

Vezetés és magatartás
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Prof. Dr. Bakacsi Gyula egyetemi tanár (BGE)
Társelnök: Prof. Dr. Veresné dr. Somosi Mariann egyetemi tanár (ME GTK)
Tag: Dr. habil. Berke Szilárd egyetemi docens (MATE Kaposvári Campus)
Tag: Dr. Kurucz Attila egyetemi docens (SZE KGK)

Világgazdaság – EU és magyar KKV-k a globális értékláncban
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Dr. Éltető Andrea tudományos főmunkatárs (KRTK VGI)
Tag: Dr. habil. Erdey László egyetemi docens (DE)
Tag: Dr. Vigvári Gábor egyetemi docens (BCE)
Tag: Dr. Fikó László adjunktus (PKE)

Világgazdaság – Európai Unió
2021. április 22. 12.00 óra

Elnök: Dr. Szemlér Tamás egyetemi docens (NKE ÁNTK)
Társelnök: Prof. Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár (BGE PSZK)
Tag: Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens (ME)
Tag: Dr. Majoros Pál főiskolai tanár (BGE)

Világgazdaság – integráció és külkereskedelem
2021. április 23. 9.00 óra

Elnök: Dr. Tölgyessy Péterné Sass Magdolna egyetemi docens (BGE KKK, KRTK VGI)
Tag: Dr. habil. Pásztor Szabolcs egyetemi docens (NKE ÁNTK)
Tag: Dr. Endrődi-Kovács Viktória adjunktus (BCE)
Tag: Dr. Szabó Árpád adjunktus (PKE)