A Soproni Egyetem rendezi az OTDK (micsoda? -> ld. a cikkben!) Közgazdaságtudományi Szekcióját. Mi, a szervezők cikksorozatot indítottunk a tudományos diákköri mozgalom iránt érdeklődő középiskolások részére, melynek első részét, az alapvető, általános információkat az alábbiakban olvashatjátok.

Kezdjük az elején, mi az a TDK? Valamilyen CD vagy kazetta?

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere.

Mi a célja?

TDK tulajdonképpen egy versenyszerű megmérettetés, ahol a benevezett hallgatók tudományos munkáit, kutatásait, eredményeit mutatják be a szakmai zsűrinek és egymásnak magyar vagy idegen nyelven, amelyről visszajelzést, értékelést kapnak. Egyébként Hungarikum és Magyar Örökség Díjas a TDK mozgalom.

Tudományos, mi?

Ne ijedj meg, ez nem az elefántcsonttoronyból lenéző mindentudó tudósok sajátja. Sőt! Mindenki lehet kutató, aki nyitott a világ aktuális problémáira, hajlandó energiát áldozni arra, hogy ok-okozati alapon tárja fel azokat a tényezőket, amelyek segítségével ezek megoldhatóak. És a világ apró problémák megoldásával is élhetőbb lesz. Például, ha a fast fashion boltokban lévő próbafülkék jobban illeszkednek a fogyasztói elvárásokhoz. És igen, erről készült már OTDK-dolgozat. Szóval gyakorlatilag minden problémának megélt kérdés vizsgálható a tudomány módszereivel.

Mikor szervezik?

Minden évben sor kerül az intézményi (egyetemi) TDK-ra, ahol a diákok képzési területüknek, érdeklődési körüknek megfelelő TDK konferencián vehetnek részt dolgozatukkal és előadásukkal.

Miért jó ez?

A hallgatók amellett, hogy tudományos munkát végezhetnek, önálló kutatást folytathatnak, oktatói, szakmai segítségnyújtás mellett, kipróbálhatják magukat egy olyan versenyen, ahol nincs vesztes. Minden induló nyer, értékes szakmai tapasztalatokat szerez, vállalati és egyetemi kapcsolatokra tesz szert, kutatásokban vehet részt, ismeretei jelentősen bővülnek, gyakorlatot szerez az „éles” helyzetekben. A TDK munkát a munkaerőpiac is elismeri, állásinterjúkon pluszpontot szokott jelenteni, ha a pályázó „többet vállalt” az egyetemi évei alatt az átlagosnál. Mindemellett persze értékes tárgyi nyereményekben is részesülnek a versenyzők.

OTDK…, az mi a szösz?

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Magyarország legnagyobb, kétévente megrendezésre kerülő tudományos rendezvénye.

Miről szól?

Az OTDK a különböző egyetemekről érkező hallgatók országos szintű, központi megmérettetése, melyet minden alkalommal más intézmény rendez meg. Hagyományosan 16 szekciót rendeznek (agrártudományoktól kezdve, had-, fizika-, informatika-, közgazdaság-, műszaki, orvos-, testnevelés- és sporttudományi szekcióig bezárólag), több ezer résztvevővel.

Hogy lehet eljutni az OTDK-ra?

Az OTDK-n azok a diákok vehetnek részt, akik erre az intézményi, egyetemi TDK-n jogosultságot szereztek.

Ki szervezi?

Az OTDK-t az Országos Tudományos Diákköri Tanács szervezi, a házigazda intézményekkel karöltve.

Hányadik OTDK-t szervezik?

Az OTDK hagyománya több, mint hét évtizedes múltra tekint vissza, a 2021. évi OTDK a 35. a sorban. Igazi hungarikum, a szervezet jelmondata is ezt támasztja alá: „A TDK ÖRÖK.”

Csak egyetemisták indulhatnak rajta?

Nem! A konferencián részt vehetnek olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon bizonyítják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek.

Miért jó erről tudnom? Milyen további hasznom származhat belőle?

A TDK-n vagy az OTDK-n elért eredményért – ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező – a felsőoktatási felvételi eljárás során többletpont jár az alábbiak szerint:

  • 1-3. helyezésért 20 többletpont,
  • különdíjért 10 többletpont.

Hmm…megtetszett a dolog, szeretnék bővebb információkhoz jutni, hol érem el?

Keresd a hozzád közel fekvő felsőoktatási intézmény honlapján a TDK-t és jelentkezz be náluk. Segíteni fognak! Az https://otdk.hu/ oldalon valamennyi lényeges központi információ is megtalálható és ne feledd…. A TDK ÖRÖK… 😉

 

 

A facebook oldalon a kimondottan a középiskolásoknak szóló híreket az #OTDKaközépiskolában hashtaggel is ellátjuk, így könnyen listázhatók lesznek.